Reclams dels anunciants

La política de Google Ads sobre reclams dels anunciants s'actualitzarà aproximadament al juliol de 2011. Canviarem l'organització de les nostres polítiques actuals sobre"Preus, descomptes i ofertes gratuïtes", "Reclams competitius" i "Superlatius" en una mateixa política anomenada "Reclams dels anunciants". El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per organitzar millor les nostres polítiques i fer-les més clares. Un cop la política nova sigui efectiva, les pàgines de la política en qüestió s'actualitzaran a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 21 de juny de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?