Aktualizácia pravidiel pre zdravotnú starostlivosť a liečivá (apríl 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V apríli 2023 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre zdravotnú starostlivosť a liečivá špecifické pre Švédsko tak, aby mohli certifikovaní poskytovatelia telemedicíny propagovať služby internetových lekárni. Poskytovatelia telemedicíny, ktorí sú certifikovaní v službe LegitScript, tak môžu požiadať o zobrazovanie reklamy súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou.

Švédsko

Produkt Povolené?

Internetové lekárne

áno, potvrdené Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu internetových lekární v dvoch prípadoch:

  • lekárne, ktoré sú zaregistrované švédskym úradom pre liečivá;
  • poskytovatelia telemedicíny akreditovaní v rámci programu služby LegiScript na certifikáciu a monitorovanie obchodníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorý ponúka možnosť certifikácie v oblasti telemedicíny webovým stránkam poskytujúcim virtuálne služby zdravotnej starostlivosti a sprostredkúvajúcim vydávanie lekárskych predpisov.

Inzerenti nesmú propagovať lieky na predpis v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách. Prečítajte si viac alebo požiadajte o certifikáciu v službe LegitScript. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Ako podať žiadosť

(Uverejnené v marci 2023)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka