Графични реклами – анимирани функции

Изискванията на Google Ads за графичните реклами ще се променят към началото на юли 2011 г. Ще смекчим правилата си, за да допуснем определени мними анимирани функции, включително ефекти на анимиране на курсора на мишката. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да опростим правилата си за формати, различни от текстова реклама. След влизането на новото правило в сила описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 21 юни 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?