Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (marec 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V marci 2023 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby s cieľom objasniť rozsah inzerovania komplexných špekulatívnych finančných produktov a požiadavky na ich inzerovanie.

Od 10. marca 2023 inzerenti ponúkajúci komplexné špekulatívne finančné produkty (kontrakty na rozdiel, stávkovanie na rozpätie vo finančníctve a podobné produkty) so zacielením na Brazíliu môžu inzerovať tieto produkty a služby, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky a sú certifikovaní spoločnosťou Google.

Brazília (kontrakty na rozdiel, stávkovanie na rozpätie vo finančníctve)

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Brazíliu, ak inzerent získal riadnu licenciu od brazílskej Komisie pre cenné papiere a burzy (Brazilian Securities and Exchange Commission, CVM). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité zablokovanie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred zablokovaním účtu vás na túto skutočnosť upozorníme.

(Uverejnené vo februári 2023)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka