Хакерство

Правилата на Google Ads за хакерството ще се променят към началото на юли 2011 г. С промяната се забраняват услуги за модифициране на приемници за безплатни сателитни програми и услуги за ключове за разшифроване, както и софтуер за наблюдение на работата с интернет и устройства, които събират, записват в регистрационни файлове или препредават информация без съгласието на потребителя, освен ако не са предназначени за употреба спрямо деца или служители. Тя ще важи за всички държави. Взехме това решение поради правни причини. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 21 юни 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?