Thông tin làm rõ về Chương trình xác minh nhà quảng cáo (Tháng 12 năm 2022)

 

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Google sẽ bổ sung thông tin làm rõ về Chương trình xác minh nhà quảng cáo. Đây là chương trình giúp một số nhà quảng cáo có thể gửi thông tin về tổ chức mà họ đã đăng ký với Duns & Bradstreet để xác minh danh tính pháp lý của họ. Nếu muốn, nhà quảng cáo vẫn có thể hoàn tất việc xác minh theo quy trình thông thường.

(Đăng vào tháng 12 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính