Ajudes acadèmiques

La política de Google Ads sobre ajudes acadèmiques es modificarà a principis de juliol de 2011. La política canviarà per permetre ajudes acadèmiques, com ara redaccions de mostra i exàmens de pràctica sempre que no es promocionin com a recursos per fer trampes. El canvi afectarà tots els països. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 21 de juny de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?