Актуализация на изискванията на правилата за рекламите (декември 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 21 февруари 2023 г. разделът „Всичко за правилата ни“ в Помощния център за правилата за рекламиране на Google ще бъде актуализиран с включването на следния текст:

Рекламодателите носят отговорност да не популяризират съдържание или да се ангажират с поведение, което рискува да навреди на нашите потребители, служители или рекламната екосистема. Ако установим такова съдържание или поведение, може да предприемем действия, включително, но не само, ограничаване или блокиране на рекламите Ви или спиране на профила Ви.

(Публикувано през декември 2022 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню