Thông tin làm rõ Chính sách về hành vi lách hệ thống (Tháng 12 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Chúng tôi đã cập nhật Chính sách về hành vi lách hệ thống để làm rõ rằng việc sử dụng công cụ theo dõi hoạt động nhấp để chuyển hướng người dùng đến các trang web độc hại là một ví dụ về kỹ thuật che giấu nên hành vi này sẽ không được cho phép. Trong lần cập nhật này, chúng tôi chỉ cung cấp thêm thông tin cho nhà quảng cáo chứ không thay đổi phạm vi thực thi.

Chúng tôi coi việc vi phạm chính sách này là rất nghiêm trọng và sẽ nghiêm khắc xử lý. Nếu phát hiện thấy hành vi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện được mà không cần cảnh cáo trước và bạn sẽ không được phép quảng cáo thông qua Google Ads nữa.

(Đăng vào tháng 12 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính