Thông tin cập nhật về việc tạm ngưng ở cấp tài khoản đối với Display & Video 360 (tháng 12 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 12 năm 2022, Google sẽ cập nhật trang Từ chối và tạm ngưng để đăng một bài viết trên trang chính sách dành riêng cho Display & Video 360. Trang chính sách dành riêng này sẽ nêu rõ rằng nhà quảng cáo sẽ bị tạm ngưng tài khoản nếu vi phạm các chính sách sau đây:

  • Lách hệ thống
  • Thủ đoạn phối hợp lừa đảo
  • Hàng giả
  • Quảng cáo hiệu thuốc trái phép
  • Các phương thức kinh doanh không được chấp nhận
  • Lỗi vi phạm lệnh trừng phạt thương mại
  • Nội dung khiêu dâm

Trang chính sách mới này cũng sẽ nêu rõ rằng tài khoản đối tác sẽ bị tạm ngưng nếu các nhà quảng cáo thuộc đối tác đó đã nhiều lần hoặc chủ yếu mắc lỗi vi phạm chính sách nghiêm trọng.

Cả đối tác và nhà quảng cáo đều có quyền khiếu nại quyết định tạm ngưng tài khoản. Bài viết mới này cũng sẽ cung cấp đường liên kết đến biểu mẫu khiếu nại.

(Đăng vào tháng 11 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính