Актуализация на правилата за спирания на ниво профил в Display & Video 360 (декември 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През декември 2022 г. Google ще актуализира страницата „Неодобрения и спирания“ така, че в нея да има специална статия относно правилата за Display & Video 360. На тази специална страница ще бъдат посочени правилата, чието нарушаване ще води до спиране на профила на рекламодателя, както следва:

  • Заобикаляне на системите
  • Координирани подвеждащи практики
  • Фалшификация
  • Популяризиране на неупълномощени аптеки
  • Неприемливи бизнес практики
  • Нарушаване на търговски санкции
  • Съдържание с явен сексуален характер.

На новата страница с правила ще бъде разяснено подробно, че ако рекламодатели в рамките на профил на партньор многократно или преобладаващо са извършвали груби нарушения на правилата, съответният профил на партньор ще бъде спрян.

Партньорите и рекламодателите ще имат право на обжалване на спирането на профила и в новата статия ще бъде включена връзка към формуляра за обжалвания.

(Публикувано през ноември 2022 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню