Thông tin cập nhật về Chính sách sản phẩm và dịch vụ nguy hiểm, và Chính sách chăm sóc sức khoẻ và thuốc (tháng 12 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, Google Ads sẽ cập nhật Chính sách sản phẩm và dịch vụ nguy hiểmChính sách chăm sóc sức khoẻ và thuốc để cho phép quảng bá ở California, Colorado và Puerto Rico về những dược phẩm được FDA phê duyệt có chứa cannabidiol (CBD) và các sản phẩm bôi ngoài da chứa CBD có nguồn gốc từ cây gai dầu với hàm lượng THC tối đa là 0,3%. Một số định dạng, bao gồm cả Quảng cáo trên đầu trang chủ YouTube, sẽ không đủ điều kiện để phân phát. CBD sẽ bị xoá khỏi danh sách Dược phẩm và thực phẩm chức năng không được phê duyệt. Tất cả những quảng cáo quảng bá sản phẩm có chứa CBD khác, bao gồm thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm và thuốc hít, vẫn không được cho phép.

Tại Hoa Kỳ, chỉ những sản phẩm bôi ngoài da chứa CBD đã được LegitScript chứng nhận mới được quảng bá trên Google. Để được chứng nhận cho những sản phẩm muốn quảng cáo, nhà quảng cáo phải: (1) cung cấp các mẫu sản phẩm để kiểm tra việc tuân thủ các giới hạn đối với THC theo luật; và (2) cung cấp cho LegitScript Giấy chứng nhận phân tích của bên thứ ba. LegitScript không chứng nhận dược phẩm được FDA phê duyệt có chứa CBD.

LegitScript sẽ thu phí xử lý và giám sát những người nộp đơn. Để tìm hiểu thêm về việc chứng nhận của LegitScript và nộp đơn đăng ký, hãy truy cập trang web của LegitScript. Nhà quảng cáo có thể đăng ký xin cấp giấy chứng nhận ngay.

Sau đó, những nhà quảng cáo sản phẩm chứa CBD tiêu khiển được LegitScript chứng nhận và những dược phẩm được FDA phê duyệt có chứa CBD phải được Google chứng nhận thì họ mới có thể bắt đầu quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể yêu cầu Google chứng nhận từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 (thời điểm Google phát hành mẫu đơn đăng ký).

(Đăng vào tháng 12 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính