Ειδοποίηση για αλλαγές στην Πολιτική για δημόσια έγγραφα και επίσημες υπηρεσίες τον Μάρτιο του 2023 (Νοέμβριος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Μάρτιο του 2023, η Πολιτική κρατικών εγγράφων και επίσημων υπηρεσιών του Google Ads θα ενημερωθεί, προκειμένου να επιτρέπεται σε παρόχους εξουσιοδοτημένους από κρατική αρχή να διαφημίζουν κρατικά έγγραφα και επίσημες υπηρεσίες. Η εφαρμογή της ενημέρωσης της πολιτικής θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2023, ενώ λεπτομέρειες για την ημερομηνία πλήρους εφαρμογής θα δοθούν τον Ιανουάριο του 2023.

Τον Μάρτιο του 2023, η Πολιτική κρατικών εγγράφων και επίσημων υπηρεσιών θα ενημερωθεί, προκειμένου να επιτρέπεται σε παρόχους εξουσιοδοτημένους από κρατική αρχή να προωθούν κρατικά έγγραφα και επίσημες υπηρεσίες, επιπλέον των κρατικών παρόχων. Εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί από κρατική αρχή για την παροχή κρατικού εγγράφου ή επίσημης υπηρεσίας και η εν λόγω εξουσιοδότηση αναφέρεται με διαφάνεια στον κρατικό ιστότοπο, θα έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην Google για πιστοποίηση και, εάν λάβετε πιστοποίηση, θα σας επιτραπεί η προώθηση κρατικών εγγράφων και επίσημων υπηρεσιών.

Πρόκειται να καταργήσουμε τον τρέχοντα ορισμό εξουσιοδοτημένου παρόχου στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, όπου αναφέρεται ότι κάποιος διαφημιζόμενος μπορεί να θεωρηθεί εξουσιοδοτημένος πάροχος εάν του έχει ανατεθεί επίσημα από τον αρχικό πάροχο (την κρατική αρχή) η παροχή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών εκ μέρους του, τα οποία παρέχονται συνήθως ή παρέχονταν προηγουμένως από την ίδια την κρατική αρχή. Οι διαφημιζόμενοι που είναι ήδη εξουσιοδοτημένοι πάροχοι στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής θα πληρούν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους παρόχους που είναι εξουσιοδοτημένοι από κρατική αρχή και θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα προβολής διαφημίσεων.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

(Δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού