Известие за промени в правилата за държавни документи и услуги през март 2023 г. (ноември 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През март 2023 г. правилата на Google Ads за държавни документи и официални услуги ще бъдат актуализирани, така че да се даде възможност на упълномощени от държавата доставчици да популяризират предоставянето на държавни документи и услуги. Ще започнем да прилагаме актуализираните правила през март 2023 г., като подробности за датата на пълното им прилагане и стъпките преди това ще предоставим през януари 2023 г.

През март 2023 г. правилата за държавни документи и официални услуги ще бъдат актуализирани, така че да се даде възможност на упълномощени от държавата доставчици да популяризират предоставянето на държавни документи и официални услуги в допълнение към държавните доставчици. Ако сте упълномощени от държавен орган да предоставяте държавни документи или официални услуги и това е ясно посочено на уебсайта на този орган, имате право да кандидатствате пред Google за сертифициране и ако получите одобрение – да популяризирате предоставянето на държавни документи и официални услуги.

Ще оттеглим текущото определение за делегиран доставчик в тези правила, според което даден рекламодател се счита за делегиран доставчик, ако официално му е възложено или поверено от оригиналния доставчик (държавен орган) да предоставя от негово име определени продукти или услуги, които обикновено се извършват или преди са били извършвани от държавния орган. Рекламодателите, които към момента са делегирани доставчици според настоящите правила, ще отговарят на изискванията за упълномощен от държавата доставчик и могат да продължат да показват реклами.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще получите предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила.

(Публикувано през ноември 2022 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню