Cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 1 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 1 năm 2023, Google sẽ cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để làm rõ phạm vi và các yêu cầu đối với quảng cáo về các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp.

Kể từ đầu tháng 1 năm 2023, những nhà quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp (Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính và các sản phẩm tương tự) nhắm đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể quảng cáo những sản phẩm và dịch vụ đó nếu họ đáp ứng những yêu cầu sau đây và được Google chứng nhận.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay)

  • Google cho phép quảng cáo về các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, với điều kiện là nhà cung cấp các sản phẩm này được một trong các cơ quan chức năng sau đây cấp phép: Cơ quan Chứng khoán và Hàng hoá (SCA), Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FSRA) của Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM). Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.
  • Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Trong trường hợp nhà quảng cáo vi phạm chính sách này, Google sẽ đưa ra cảnh báo trước khi tạm ngưng tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

(Đăng vào tháng 11 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính