Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (január 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V januári 2023 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby s cieľom objasniť rozsah inzerovania komplexných špekulatívnych finančných produktov a požiadavky na ich inzerovanie.

Od januára 2023 inzerenti ponúkajúci komplexné špekulatívne finančné produkty (kontrakty na rozdiel, rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie vo finančníctve a podobné produkty) so zacielením na Spojené arabské emiráty môžu inzerovať tieto produkty a služby, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky a sú certifikovaní spoločnosťou Google.

Spojené arabské emiráty (kontrakty na rozdiel, rolling spot forex)

  • Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Spojené arabské emiráty, ak poskytovateľ týchto produktov získal licenciu od jednej z nasledujúcich inštitúcií: Úradu pre cenné papiere a komodity (Securities & Commodities Authority, SCA), Úradu pre finančné služby v Dubaji (Dubai Financial Services Authority, DFSA) Medzinárodného finančného centra v Dubaji (Dubai International Financial Centre, DIFC), Regulačného úradu pre finančné služby (Financial Services Regulatory Authority, FSRA) finančného centra Abu Dhabi Global Market (ADGM). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.
  • Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité zablokovanie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred zablokovaním účtu vás na túto skutočnosť upozorníme.

(Uverejnené v novembri 2022)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka