Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 10 năm 2022)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 Vào tháng 10 năm 2022, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Hoa Kỳ. Kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2022, chúng tôi sẽ bắt đầu cho phép các pháp nhân được chính quyền tiểu bang cấp phép và chứng nhận ở Ohio chạy quảng cáo về hoạt động cá cược thể thao.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận

Trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi sẽ được cập nhật khi chính sách này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10 năm 2022.

 

(Đăng vào tháng 10 năm 2022)

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067