Personlig och ekonomisk information som omfattas av Google Ads-policyn

Enligt Google Ads-policyn betraktas följande som personlig information:

 • Fullständigt namn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer, pensionsnummer, socialförsäkringsnummer, skatte-ID, sjukförsäkringsnummer eller körkortsnummer
 • Moderns namn som ogift eller födelsedatum, utöver ovanstående information

Enligt Google Ads-policyn måste även följande uppgifter överföras via säker SSL-anslutning (https:):

 • Kredit- eller betalkortsnummer
 • Bank- och investeringskontonummer
 • Checkkontonummer
 • Nummer vid elektronisk överföring
 • Personnummer, pensionsnummer, socialförsäkringsnummer, skatte-ID, sjukförsäkringsnummer eller körkortsnummer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?