Informacje osobiste i finansowe objęte zasadami Google Ads

Zgodnie z zasadami Google Ads następujące informacje uważane są za osobiste:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres pocztowy;
 • numer telefonu;
 • PESEL, nr legitymacji emeryta, nr ubezpieczenia społecznego, NIP, nr polisy zdrowotnej lub nr prawa jazdy;
 • nazwisko panieńskie matki lub data urodzenia jako uzupełnienie dowolnej z powyższych informacji.

Ponadto zgodnie z zasadami Google Ads następujące informacje muszą być wysyłane w bezpieczny sposób za pośrednictwem połączenia SSL (https:):

 • numery kart kredytowych i debetowych;
 • numery rachunków bankowych i inwestycyjnych;
 • numery kont czekowych;
 • numery przelewów bankowych;
 • PESEL, nr legitymacji emeryta, nr ubezpieczenia społecznego, NIP, nr polisy zdrowotnej lub nr prawa jazdy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?