Osobni i financijski podaci pokriveni pravilima programa Google Ads

U pravilima programa Google Ads sljedeće se smatra osobnim podacima:

 • puno ime i prezime
 • adresa e-pošte
 • adresa
 • broj telefona
 • nacionalnost, broj osiguranika u mirovinskom osiguranju, broj socijalnog osiguranja, porezni broj, matični broj osiguranika u zdravstvenom osiguranju ili serijski broj vozačke dozvole
 • djevojačko prezime majke ili datum rođenja uz bilo koji prethodno navedeni podatak.

Osim toga, prema Google Ads pravilima prijenos sljedećih podataka mora biti siguran, putem SSL (https:) veze:

 • brojevi kreditnih i debitnih kartica
 • brojevi bankovnih i investicijskih računa
 • brojevi tekućih računa
 • brojevi bankovnih prijenosa
 • nacionalnost, broj osiguranika u mirovinskom osiguranju, broj socijalnog osiguranja, porezni broj, matični broj osiguranika u zdravstvenom osiguranju ili serijski broj vozačke dozvole
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?