Лична и финансова информация, за която се отнасят правилата на Google Ads

Съгласно правилата на Google Ads за лична информация се счита следното:

 • Пълно име.
 • Имейл адрес.
 • Пощенски адрес.
 • Телефонен номер.
 • Единен граждански номер, номер на лична карта, пенсионна, социална или здравна осигуровка, на данъчна регистрация или шофьорска книжка.
 • Моминско име на майката или дата на раждане в допълнение към някой от горните видове информация.

Правилата на Google Ads изискват следната информация да се предава по защитен начин по връзка със SSL (https:):

 • Номера на кредитни и дебитни карти
 • Номера на банкови и инвестиционни сметки
 • Номера на разплащателни сметки
 • Номера на банкови преводи
 • Номер на лична карта, пенсионна, социална или здравна осигуровка, данъчна регистрация или шофьорска книжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?