Сравнение на цени и обобщаване на информация за пътувания

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за сравнението на цени и обобщаването на информация за пътувания ще се променят около средата на май. Опростяваме правилата си относно сайтове за сравнение на цени и обобщаване на информация за пътувания, така че те вече се налагат чрез правилото ни за прехвърлящи страници. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да рационализираме правилата си за потребителите и рекламодателите си. След влизането на актуализациите в сила описанието на правилото за прехвърлящи страници ще бъде обновено, за да отрази промените.
(Публикувано на 11 май 2011 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню