Felaktiga och otydliga annonser

Google Ads-policyn för felaktiga och otydliga annonser kommer att ändras i mitten av maj. I och med förändringen förbjuds användningen av telefonnummer i annonsrubriker och i Sitelinks-tillägg till textannonser. Den här ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat det här beslutet för att ytterligare förstärka vår tanke om att användarna alltid bör veta var de kommer att hamna efter att de klickat på en av våra annonser. Telefonnummer i den hyperlänkade rubriken eller ett Sitelinks-tillägg i en textannons är förvirrande för användare som förväntar sig att bli kopplade till ett telefonsamtal istället för att ledas till en webbplats. När den nya policyn träder i kraft uppdateras sidan med policyn för felaktiga och otydliga annonser så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 3 maj 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?