Nieprecyzyjne lub niejasne reklamy

Zasada Google Ads dotycząca nieprecyzyjnych i niejasnych reklam zostanie zmieniona mniej więcej w połowie maja. Zmiana będzie zabraniała używania numeru telefonu w nagłówkach reklam tekstowych i ich rozszerzeniach Linków witryny dla reklam. Zmiana obejmie wszystkie kraje. Podjęliśmy tę decyzję, aby działać zgodnie z naszym przekonaniem, że użytkownicy muszą zawsze wiedzieć, dokąd są przekierowywani po kliknięciu naszej reklamy. Numery telefonów w nagłówkach z hiperłączem lub w rozszerzeniu Linków witryny dla reklam w reklamie tekstowej są mylące, ponieważ użytkownik może oczekiwać rozpoczęcia połączenia a nie przejścia do witryny. Po wejściu nowej zasady w życie strona zasady dotyczącej nieprecyzyjnych lub niejasnych reklam zostanie zaktualizowana w sposób odzwierciedlający zmianę.
(Opublikowano 3 maja 2011 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?