Gromadzenie informacji

Zasada Google Ads dotycząca gromadzenia informacji zostanie zmieniona 17 maja 2011 r. Zmiana obejmie wszystkie kraje. Podjęliśmy tę decyzję w celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników. Jeśli w Twojej witrynie użytkownicy muszą podać informacje dotyczące płatności, dane finansowe lub osobowe, zapoznaj się z nowymi wytycznymi i wprowadź niezbędne zmiany, aby uniknąć zawieszenia reklam.

  • Jasne, łatwo dostępne informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych osobowych, zanim nastąpi ich przesłanie przez użytkowników
  • Możliwość zakończenia bezpośredniej komunikacji zawarta w powyższym dokumencie informacyjnym
  • Protokół SSL w przypadku gromadzenia danych osobowych, informacji dotyczących płatności i określonych informacji finansowych

Po wejściu nowej zasady w życie zasada dotycząca kasyn i hazardu zostanie zaktualizowana w sposób odzwierciedlający zmianę.
(Opublikowano 3 maja 2011 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?