Informationsindsamling

Google Ads-politikken om informationsindsamling vil blive ændret den 17. maj 2011. Denne ændring vil gælde for alle lande. Vi har taget denne beslutning for at beskytte brugernes personhenførbare information. Hvis du på dit websted anmoder om betalingsoplysninger, økonomiske eller personlige oplysninger fra de besøgende, bedes du gennemgå de nye krav og foretage de nødvendige ændringer for at undgå, at visningen af dine annoncer indstilles.

  • Klar, lettilgængelig angivelse af hvordan personlige oplysninger vil bliver anvendt før de besøgende sender oplysningerne
  • Mulighed for at afbryde kommunikationen i forbindelse med ovenfor nævnte indhentning af oplysninger
  • SSL benyttes ved opkrævning af betaling og indhentning af visse økonomiske og personlige oplysninger

Når den nye politik træder i kraft, opdateres politikken vedrørende casinoer og hasardspil, så den afspejler den pågældende ændring.
(Offentliggjort den 3. maj 2011)

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?