Набиране на информация

Правилата на Google Ads за набирането на информация ще се променят на 17 май 2011 г. Тази промяна ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да защитим информацията, разкриваща самоличността на потребителите. Ако сайтът Ви изисква платежна, финансова или лична информация от посетителите, моля, прегледайте новите изисквания и извършете необходимите промени, за да не бъдат спрени рекламите Ви.

  • Ясно, достъпно разкриване как ще бъде използвана личната информация, преди изпращането й от страна на посетителите
  • Опция за прекратяване на директна комуникация в горепосоченото разкриване
  • SSL при събиране на платежна и определена финансова и лична информация

След влизането на новото правило в сила правилата за набирането на информация ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.
(Публикувано на 3 май 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?