Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 9 năm 2022)

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ bắt đầu cho phép chạy quảng cáo cho các trang web tổng hợp có dịch vụ cá cược thể thao, với điều kiện là các pháp nhân phải được cấp phép hoặc được chứng nhận miễn giấy phép ở Louisiana.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận.

Trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi sẽ được cập nhật khi chính sách này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10 năm 2022.

Thông tin cập nhật: Việc cập nhật chính sách này đã bị tạm hoãn vì lý do kỹ thuật và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 25 tháng 10 năm 2022.

(Đăng vào tháng 9 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính