Nội dung cập nhật đối với Quảng cáo trên đầu trang chủ YouTube (Yêu cầu về quảng cáo) (Tháng 9 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2022, chúng tôi sẽ cập nhật các yêu cầu đối với quảng cáo trên YouTube để cho phép phân phát quảng cáo có liên quan đến hoạt động cá cược thể thao trên đầu trang chủ, miễn là các quảng cáo đó tuân thủ Chính sách về cờ bạc và trò chơi có liên quan. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

(Đăng vào tháng 9 năm 2022)


 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính