Reklamy usług finansowych we Francji, w Hiszpanii, Indonezji i Niemczech (październik 2022 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Nowe wymagania weryfikacyjne obowiązujące określonych reklamodawców promujących usługi finansowe

Google zaktualizuje zasady dotyczące reklamowania produktów i usług finansowych, aby wprowadzić nowe wymagania weryfikacyjne dla reklamodawców kierujących reklamy na odbiorców we Francji, w Hiszpanii, Indonezji i Niemczech. Nowe zasady wejdą w życie 24 stycznia 2023 r., a zaczniemy je w pełni egzekwować po około 4 tygodniach od tej daty. Reklamodawcy, którzy nie ukończą zaktualizowanego procesu weryfikacji, nie będą mogli kontynuować wyświetlania reklam usług finansowych w wymienionych krajach. Jakiś czas temu firma Google wprowadziła wymóg weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Australii, Brazylii, Indiach, Portugalii, Singapurze, na Tajwanie i w Wielkiej Brytanii.

Aby reklamować usługi finansowe we Francji, w Hiszpanii, Indonezji lub Niemczech po wejściu w życie nowych zasad, reklamodawcy będą musieli (1) przejść weryfikację zewnętrzną przeprowadzaną przez naszego partnera ds. zgodności, firmę G2, a następnie (2) przesłać do Google wniosek o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych. W ramach procesu weryfikacji zewnętrznej firma G2 zapyta reklamodawców m.in. o numer rejestracyjny, rodzaj świadczonych usług finansowych i posiadaną licencję na świadczenie tych usług. Reklamodawcy muszą wykazać, że posiadają odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług finansowych wydane przez organ regulacyjny ds. usług finansowych lub że są zwolnieni z obowiązku spełnienia tego wymogu. Po przejściu weryfikacji zewnętrznej przeprowadzanej przez firmę G2 reklamodawcy muszą przesłać do Google wniosek o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych. We wniosku muszą podać unikalny kod weryfikacji zewnętrznej otrzymany od firmy G2. Nasz partner ds. zgodności, firma G2, rozpocznie przetwarzanie wniosków o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych 3 października 2022 r.  

Aby dowiedzieć się więcej o nowych wymaganiach związanych z weryfikacją na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych i rozpocząć ten proces, kliknij odpowiedni link poniżej.

Zapoznaj się z aktualizacją zasad i sprawdź, czy dotyczy ona Twoich reklam. Jeśli tak jest, rozpocznij i przejdź weryfikację lub usuń takie reklamy przed wejściem zaktualizowanych zasad w życie.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach znajdziesz tutaj.

 

(Data opublikowania: 3 października 2022 r.)

 


 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne