Publicitat de serveis financers a Alemanya, Espanya, França i Indonèsia (octubre de 2022)

Google ofereix versions traduïdes del Centre d'ajuda, però no pretenen canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és la versió oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Presentem requisits de verificació nous per a determinats anunciants de serveis financers

Google actualitzarà la seva política de productes i serveis financers per introduir requisits de verificació nous per als anunciants que incloguin Alemanya, Espanya, França o Indonèsia a la segmentació. Començarem a aplicar la política el 24 de gener de 2023 i és possible i és possible que tardi unes quatre setmanes a implementar-se del tot. Un cop sigui efectiva, els anunciants que no hagin completat correctament el procés de verificació nou ja no podran mostrar anuncis de serveis financers en aquests països. Anteriorment, Google va introduir requisits per a la verificació de serveis financers a Austràlia, el Brasil, l'Índia, Portugal, Singapur, Taiwan i el Regne Unit.

Un cop sigui efectiva, per anunciar serveis financers a Alemanya, Espanya, França o Indonèsia, els anunciants (1) hauran d'obtenir la verificació externa a través del nostre partner de compliment extern, G2, i després (2) hauran de sol·licitar la verificació de serveis financers a Google. Com a part del procés de verificació externa, G2 preguntarà als anunciants el tipus de serveis financers que proporcionen, si tenen llicència per proporcionar aquests serveis i el seu número de registre, entre altres coses. Els anunciants han de demostrar que el regulador de serveis financers rellevant els autoritza directament per dur a terme activitats de serveis financers o que estan exempts d'aquest requisit. Un cop G2 els hagi verificat externament, els anunciants hauran de sol·licitar a Google la verificació de serveis financers mitjançant el codi únic de verificació externa que rebin de G2. El nostre partner de compliment, G2, començarà a processar sol·licituds de verificació de serveis financers el 3 d'octubre de 2022.  

Per obtenir més informació sobre els nous requisits de verificació de serveis financers i iniciar la verificació, seguiu els enllaços que hi ha a continuació. 

Reviseu aquesta actualització de la política per determinar si algun dels vostres anuncis entra dins del seu àmbit d'aplicació i, si és així, inicieu i completeu la verificació o bé traieu aquests anuncis abans que es comenci a aplicar la política. 

Les infraccions d'aquesta política no comportaran la suspensió immediata del compte sense advertiment previ. S'emetrà un advertiment com a mínim set dies abans de la suspensió del compte. Obteniu més informació sobre els comptes suspesos.

 

(Publicat el 3 d'octubre de 2022)

 


 

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
true
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal