Ενημέρωση της πολιτικής απαιτήσεων προορισμού (Αύγουστος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Οκτώβριο 2022, η πολιτική απαιτήσεων προορισμού θα ενημερωθεί, προκειμένου να συμπεριλαμβάνει μια νέα πολιτική που απαιτεί από τις διαφημιστικές εμπειρίες στους προορισμούς να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα καλύτερων διαφημίσεων της Συμμαχίας για καλύτερες διαφημίσεις. Οι προορισμοί που περιλαμβάνουν διαφημιστικές εμπειρίες, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα Πρότυπα καλύτερων διαφημίσεων θα λάβουν ενημέρωση μέσω της Αναφοράς διαφημιστικών εμπειριών και θα απορριφθούν τυχόν διαφημίσεις που οδηγούν σε τέτοιου είδους προορισμούς.

Η ενημέρωση της πολιτικής θα αρχίσει να εφαρμόζεται τον Οκτώβριο 2022.

 

(Δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο 2022)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού