Ενημέρωση της Πολιτικής πιστοποίησης και αποκαλύψεων για διαφημίσεις υπηρεσιών άμβλωσης (Ιούλιος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Από τον Ιούλιο του 2022 και έπειτα, λόγω και του ότι τον Δεκέμβριο του 2021 η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) κατήργησε την απαίτηση χορήγησης χαπιών άμβλωσης κατά πρόσωπο, η Πολιτική πιστοποίησης και αποκαλύψεων για διαφημίσεις υπηρεσιών άμβλωσης του Google Ads θα ενημερωθεί για τους διαφημιζομένους που παρέχουν υπηρεσίες φαρμακευτικής άμβλωσης ή χάπια άμβλωσης. Με την ενημέρωση αυτή, θα διευκρινιστεί ότι οι διαφημιζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες φαρμακευτικής άμβλωσης ή χάπια άμβλωσης, τα οποία, ωστόσο, δεν χορηγούν σε πελάτες στις δικές τους εγκαταστάσεις, μπορούν να πιστοποιηθούν ως διαφημιζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες άμβλωσης. Η ενημέρωση πολιτικής θα τεθεί σε ισχύ στα τέλη Ιουλίου του 2022. Στη συνέχεια, οι εν λόγω διαφημιζόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χρήση αποκάλυψης "Παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης". 

Τρέχουσα πολιτική:

Οι διαφημιζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ ή στην Ιρλανδία που θέλουν να προβάλλουν διαφημίσεις με ερωτήματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση άμβλωσης πρέπει προηγουμένως να υποβάλουν δήλωση διασάφησης ως διαφημιζόμενοι, οι οποίοι είτε παρέχουν υπηρεσίες άμβλωσης από τις δικές τους εγκαταστάσεις είτε δεν παρέχουν υπηρεσίες άμβλωσης. Αφού επαληθευτεί η δήλωση διασάφησης, θα πιστοποιηθείτε για την προβολή αυτών των διαφημίσεων και η Google θα δημιουργήσει αυτόματα μία από τις ακόλουθες αποκαλύψεις εντός διαφήμισης για τις διαφημίσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών άμβλωσης που παρέχετε: "Παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης" ή "Δεν παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης". Οι αποκαλύψεις εμφανίζονται σε όλες τις μορφές διαφημίσεων αναζήτησης.

Ενημέρωση της πολιτικής:

Ενημερώνουμε τα κριτήρια καταλληλότητας για την αποκάλυψη "Παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης". Στο εξής, οι διαφημιζόμενοι που προωθούν υπηρεσίες φαρμακευτικής άμβλωσης ή χάπια άμβλωσης, τα οποία, ωστόσο, δεν χορηγούν σε πελάτες στις δικές τους εγκαταστάσεις, θα πληρούν και αυτοί τα κριτήρια λήψης της αποκάλυψης "Παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης". Αυτός ο χαρακτηρισμός περιλαμβάνει, για παράδειγμα, παρόχους οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να χορηγούν χάπια άμβλωσης μέσω ταχυδρομείου, μετά από συμβουλευτική συνεδρία τηλεϊατρικής. Προκειμένου να πληροίτε τα κριτήρια για αυτήν την αποκάλυψη, θα πρέπει προηγουμένως να πιστοποιηθείτε ως διαδικτυακό φαρμακείο σύμφωνα με την υπάρχουσα Πολιτική για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα φάρμακα της Google. Για αυτήν την ενημερωμένη επιλογή κατάλληλοι είναι μόνο διαφημιζόμενοι στις ΗΠΑ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση λήψης πιστοποίησης και αποκάλυψης για διαφημίσεις υπηρεσιών άμβλωσης, ανατρέξτε στην πολιτική  και στη φόρμα αίτησης πιστοποίησης για διαφημίσεις υπηρεσιών άμβλωσης.  

 

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2022)


 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού