Ενημερώσεις στο banner τύπου masthead του YouTube (απαιτήσεις διαφημίσεων) (Ιούνιος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι απαιτήσεις διαφημίσεων για το YouTube έχουν ενημερωθεί, έτσι ώστε να επιτρέπονται στοιχεία τα οποία σχετίζονται με ορισμένες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων που προηγουμένως απαγορεύονταν, εφόσον συμμορφώνονται με τη σχετική πολιτική διαφημίσεων της Google. Η αλλαγή αυτή τίθεται σε ισχύ στις 10 Ιουνίου 2022.

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2022)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού