Om verifiering för finansiella tjänster i Singapore

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Från den 30 augusti 2022 måste annonsörer som vill visa annonser om finansiella tjänster i Singapore, inbegripet visa annonser för användare i Singapore som ser ut att söka finansiella tjänster, verifieras av Google. Som ett led i verifieringsprocessen måste annonsörerna uppvisa att de har licensierats av Monetary Authority of Singapore (MAS) eller finns med på justitiedepartementets List of Licensed of Moneylenders eller List of Registered Dealers eller att de är undantagna från detta krav. Observera att verifieringskravet för finansiella tjänster även innefattar kategorier av finansiella tjänster som inte regleras av dessa tillsynsmyndigheter.

Annonsörer som vill verifiera sig måste först inhämta tredjepartsverifiering från vår partner G2. Som ett led i G2:s verifieringsprocess måste annonsörer uppvisa att de har auktoriserats direkt av relevant finansiell tillsynsmyndighet i Singapore att tillhandahålla finansiella tjänster eller att de är undantagna från detta krav. Efter att annonsörerna har verifierats av G2 måste de ansöka hos Google om verifiering för finansiella tjänster genom att uppge den unika kod för tredjepartsverifiering som de har fått från G2. 

Kravet att ansöka om verifiering hos G2 innefattar annonsörer som inte marknadsför finansiella tjänster men som har övertygande skäl att inrikta sig på användare som ser ut att söka finansiella tjänster. Exempel på detta är sökmotorer och e-handelsplattformar. Också annonsörer av finansiella tjänster som är undantagna från eller inte omfattas av kravet att licensieras av relevant finansiell tillsynsmyndighet måste ansöka hos G2. 

Myndigheter med en .gov.sg-domän och mellanstatliga organisationer behöver inte inhämta tredjepartsverifiering av G2. Inte heller godkända tredjepartsföretag, det vill säga annonsörer vars annonser har godkänts av en auktoriserad annonsör i Singapore, till exempel godkända återförsäljare, affiliate-företag och reklambyråer som anlitas för generering av potentiella kunder, behöver inhämta tredjepartsverifiering av G2. Myndigheter och godkända tredjepartsföretag kan ansöka direkt hos Google. 

Mer information om specifika verifieringsprocesser finns nedan. Verifiering krävs för alla annonsformat och tillägg. Authorized Buyers och Display & Video 360-konton som erbjuder finansiella tjänster behöver inte verifiera sig för närvarande. 

Ansökan om verifiering måste skickas in av ett ombud.

Detaljerade verifieringskrav 

För att kvalificera sig för verifiering för finansiella tjänster i Singapore måste annonsörer som marknadsför reglerade finansiella tjänster vara auktoriserade av relevant finansiell tillsynsmyndighet och slutföra Googles program för identitetsverifiering.

Verifiering för finansiella tjänster i Singapore

Steg 1: Ansök om tredjepartsverifiering hos G2 via det här formuläret

Notera att företagsinformationen som du uppger under verifieringsprocessen måste vara identisk med de företagsuppgifter som är tillgängliga i relevanta register och arkiv över finansiella tjänster.

När du har slutfört steg 1 får du en unik kod som du ska skicka in till Google i steg 3.

Steg 2: Efter att du har ansökt om tredjepartsverifiering hos G2 bör du få en statusuppdatering från Googles verifieringsprogram för annonsörer via e-post. Följ anvisningarna i meddelandet. Obs! Annonsörer som redan har slutfört Googles verifieringsprogram för annonsörer behöver inte göra det igen. 

Steg 3: Skicka in den unika koden från G2 till Google via det här formuläret

Om verifieringen godkänns efter att du har slutfört dessa steg kopplas ett certifikat till ditt Google Ads-konto. Vi informerar dig om statusen på din begäran via e-post. Annonsörer som slutför verifieringsstegen får tillstånd att visa annonser om finansiella tjänster i Singapore och visa annonser för användare i Singapore som ser ut att söka finansiella tjänster.

Verifieringskrav för Godkänd tredje part

Om du är en godkänd tredjepartsannonsör måste en annonsör som är auktoriserad i Singapore initiera verifieringen åt dig genom att skicka in en lista över domäner eller webbplatser som du använder för att marknadsföra deras tjänster. Därefter kan Google kontakta dig och begära att du påbörjar annonsörsverifiering om du inte redan har slutfört detta verifieringsprogram. Observera att processen uppdaterades i mars 2022. Du får ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto som vägleder dig genom identitetsverifieringsprocessen.

Om du är en annonsör som är auktoriserad i Singapore och redan har slutfört verifieringen för finansiella tjänster kan du initiera verifiering av en Godkänd tredje part via det här Google-formuläret. Du kan bara initiera verifiering av tredjepartsföretag vars annonser om finansiella tjänster du har godkänt.

Obs! Om du vill lägga till eller ta bort en godkänd tredje part måste du skicka in formuläret på nytt. Du måste omedelbart informera oss om du inte längre godkänner annonser från en tredje part.

Du blir ombedd att skicka in följande information relaterad till de tredjepartsannonsörer av finansiella tjänster som har koppling till ditt företag:

 • kund-id för Google Ads-konto
 • namn på ombudet som ansöker om verifiering
 • din företagsinformation (namn, adress, e-postadress)
 • domäner eller webbplatser som tillhör tredjepartsannonsörer av finansiella tjänster vars annonser du har godkänt
 • intygande av att du godkänner tredjepartsannonsörens annonser om finansiella tjänster.

Verifieringskrav för annonsörer av icke-finansiella tjänster

Om du är en annonsör av icke-finansiella tjänster som har övertygande skäl att inrikta dig på användare som ser ut att söka finansiella tjänster kan du ansöka om verifiering för finansiella tjänster i Singapore genom vår partner G2 via det här formuläret. Efter att G2 har godkänt din ansökan får du en unik kod som du ska skicka in till Google. Skicka in den unika koden till Google via det här formuläret

Om ansökan godkänns har du rätt att visa annonser för användare i Singapore som ser ut att söka finansiella tjänster.

Du blir ombedd att uppge följande information till Google i formuläret för verifiering för finansiella tjänster i Singapore:

 • kund-id för ditt Google Ads-konto
 • namn på ombudet som ansöker om verifiering
 • din företagsinformation (namn, adress, e-postadress)
 • ditt företags domäner eller webbplatser där du annonserar på Google Ads
 • kortfattad beskrivning av ditt företag och varför du använder sökord relaterade till finansiella tjänster
 • intygande av att du inte kommer att använda detta undantag för att visa Google-annonser om finansiella tjänster.

Efter att vi har granskat din begäran kan Google kräva att du slutför annonsörsverifiering om du inte redan har slutfört detta verifieringsprogram. Observera att processen uppdaterades i mars 2022. Du får ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto som vägleder dig genom identitetsverifieringsprocessen.

Verifieringskrav för myndigheter

Finansiella tillsynsmyndigheter i Singapore med en .gov.sg-domän är alltid undantagna från Googles verifieringskrav. De flesta andra annonsörer för myndigheter, till exempel mellanstatliga organisationer, verifieras automatiskt av Google. Om myndigheten du företräder inte har verifierats automatiskt bör du kontakta din kontorepresentant för att begära verifiering för finansiella tjänster i Singapore eller kontakta oss här.

Verifieringskrav för undantagna annonsörer av finansiella tjänster

Om du är undantagen från eller inte omfattas av kravet på att licensieras av relevant finansiell tillsynsmyndighet kan du ansöka om tredjepartsverifiering hos G2 via det här formuläret. Om G2 fastställer att du är en undantagen annonsör av finansiella tjänster får du en unik kod som du ska skicka in till Google. Skicka in den unika koden till Google via det här formuläret

Efter att vi har granskat din begäran kan Google kräva att du slutför annonsörsverifiering om du inte redan har slutfört detta verifieringsprogram. Observera att processen uppdaterades i mars 2022. Du får ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto som vägleder dig genom identitetsverifieringsprocessen.

När du har slutfört verifieringen får du en bekräftelse och en e-postavisering från Google. Ett certifikat kopplas till ditt Google Ads-konto som ger dig tillstånd att visa annonser om finansiella tjänster i Singapore och visa annonser för användare i Singapore som ser ut att söka finansiella tjänster.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false