Здравеопазване и лекарства – Клинични изпитвания

Правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствата ще се променят в началото на април. Промяната в правилата оказва влияние върху рекламите за набиране на участници в клинични изпитвания. Тя ще засегне всички държави. При все това реклами могат да продължат да се показват в Австралия, Белгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, Канада, Нидерландия, САЩ и Франция при наличието на определени критерии. Взехме това решение поради търговски и правни причини. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новото правило в сила правилата за здравеопазването и лекарствата ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.
(Публикувано на 22 март 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?