Uppdatering av policyn för sjukvård och läkemedel (juli 2022)

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I juli 2022 uppdateras Google Ads-policyn Spekulativa och experimentella medicinska behandlingar, cellterapi och genterapi i policyn för sjukvård och läkemedel.  

Med uppdateringen tillåts marknadsföring av cell- och genterapi i USA av rättssubjekt som innehar relevant licens eller tillstånd från FDA för att marknadsföra produkten. Rättssubjekt som inte har licens eller tillstånd från FDA får inte heller fortsättningsvis marknadsföra cell- och genterapi i Google Ads.

Vi förtydligar också formuleringarna i policyn för att tillåta annonser om cell- och genterapi globalt som uteslutande är av pedagogisk eller informativ natur, oavsett godkännandestatus från relevant myndighet.

Vi börjar tillämpa policyuppdateringen den 11 juli 2022 och policyn tillämpas fullt ut efter cirka fyra veckor.

(Upplagt den 9 maj 2022)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false