Ενημέρωση της Πολιτικής για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα φάρμακα (Ιούλιος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Ιούλιο 2022 θα ενημερωθεί η πολιτική για την Κερδοσκοπική και πειραματική ιατρική θεραπεία, τις κυτταρικές θεραπείες και τις γονιδιακές θεραπείες στην ενότητα Πολιτική για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα φάρμακα.  

Αυτή η ενημέρωση θα επιτρέπει την προώθηση κυτταρικών ή γονιδιακών θεραπειών με άδεια ή έγκριση από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στις ΗΠΑ, οι οποίες διενεργούνται από φορείς που κατέχουν την αντίστοιχη άδεια ή έγκριση της FDA για την προώθηση του εν λόγω προϊόντος. Οι φορείς που δεν διαθέτουν άδεια ή έγκριση από την FDA δεν θα είναι σε θέση να προωθούν κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες στο Google Ads.

Επιπλέον, διασαφηνίζουμε τη γλώσσα της πολιτικής στην οποία θα επιτρέπονται διαφημίσεις για κυτταρικές ή γονιδιακές θεραπείες, παγκοσμίως, οι οποίες είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικής ή ενημερωτικής φύσης, ανεξάρτητα από τη ρυθμιστική κατάσταση έγκρισης.

Η ενημέρωση πολιτικής θα αρχίσει να κυκλοφορεί στις 11 Ιουλίου 2022, ενώ η πλήρης υλοποίηση θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια περίπου 4 εβδομάδων.

(Δημοσιεύτηκε στις 9 Μαΐου 2022)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού