Ενημέρωση της Πολιτικής ακατάλληλου περιεχομένου (Απρίλιος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Την 1η Ιουνίου 2022, η Google θα ενημερώσει την Πολιτική ακατάλληλου περιεχομένου, ώστε να απαγορεύεται περιεχόμενο που κοινοποιεί στοιχεία προσωπικής ταυτότητας με τα οποία προωθείται η οικονομική απάτη, η κλοπή ταυτότητας, η επιβλαβής απευθείας επικοινωνία ή η παρενόχληση. Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση. Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν κάποια από τις διαφημίσεις σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής και, εάν εμπίπτει, καταργήστε τις αντίστοιχες διαφημίσεις πριν την 1η Ιουνίου 2022. Η σελίδα της Πολιτικής ακατάλληλου περιεχομένου θα ενημερωθεί όταν η πολιτική τεθεί σε ισχύ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1 Απριλίου 2022

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού