Nội dung cập nhật đối với Chính sách về sự kiện nhạy cảm (tháng 3 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Do cuộc chiến tranh tại Ukraina, chúng tôi sẽ tạm dừng những quảng cáo chứa nội dung lợi dụng, bác bỏ hoặc dung túng cuộc chiến tranh này.

 

(Đăng vào ngày 23 tháng 3 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính