Uppdateringar av policyn för politiskt innehåll (maj 2022)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Vi vill informera om en uppdatering av ändringsloggen för policyn för politiskt innehåll som publicerades den 2 december 2021.   

Undantag för valannonser försvinner

I maj 2022 uppdateras Google Ads-policyn för politiskt innehåll så att befintliga undantag för produkter, tjänster och nyheter tas bort för särskilda regioner. Valannonspolicyerna för Australien, Brasilien, EU, Förenade kungariket, Indien, Israel, Nya Zeeland, Taiwan och USA uppdateras så att följande undantag tas bort: 

Observera att valannonser inte omfattar annonser om produkter eller tjänster, inklusive politiska profilprodukter som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att marknadsföra deras täckning av politiska partier, kandidater eller nuvarande förtroendevalda.

I maj 2022 uppdateras policyn för valannonser i Indien även med följande formulering:  

Förhandscertifikat krävs inte för annonser som visas av icke-politiska enheter som marknadsför politiska profilprodukter som t-shirts, eller annonser som visas av nyhetsorganisationer för att marknadsföra deras nyhetsbevakning.

Efter dessa policyuppdateringar gäller att annonsörer som vill marknadsföra produkter, tjänster och nyheter med annonsinnehåll som ingår i Googles policyer för valannonser omfattas av alla policykrav, inräknat kravet att ansöka om verifiering för valannonser för att få visa sådana annonser.

Nya alternativ för att visa valannonser

I samband med att vi tar bort undantagen för valannonser i maj 2022 inför vi också fler alternativ för visning av valannonser.  

För närvarande får valannonser endast visas i den region som annonsinnehållet gäller. (Till exempel får valannonser för EU endast visas i EU och valannonser för USA får endast visas i USA.)  

Efter ändringen får valannonser visas både i och utanför regionen som annonsinnehållet gäller (till exempel får valannonser för EU visas både i EU och USA), förutsatt att de uppfyller följande policykrav: 

För att visa valannonser i regionen som annonsinnehållet gäller måste annonsören verifiera sig enligt den process för verifiering för valannonser som gäller för den aktuella regionen. En annonsör som vill visa valannonser för Australien i Australien måste alltså slutföra den verifieringsprocess för valannonser som gäller i Australien.  

För att visa valannonser utanför regionen som annonsinnehållet gäller måste annonsören verifiera sig enligt den process för verifiering för valannonser eller verifiering av annonsörsidentitet som gäller för regionen där annonsören befinner sig.  En annonsör i Förenade kungariket som vill visa valannonser för Nya Zeeland i Förenade kungariket måste alltså slutföra en verifieringsprocess som gäller i Förenade kungariket.

Upplysningar i valannonser och insynsrapporten om politisk annonsering

I samband med dessa ändringar av visning av valannonser uppdaterar vi också omfattningen av annonser som visar Finansierad av-upplysningar och som ingår i insynsrapporten om politisk annonsering.   Du kan läsa mer om insynsrapporten om politisk annonsering här.

Med de nya visningsalternativen innehåller alla valannonser i tillämpliga format en Finansierad av-upplysning om de visas av verifierade valannonsörer i regioner där vi ställer krav på valannonsverifiering. Till exempel innehåller valannonser för EU som visas i USA en Finansierad av-upplysning. Precis som tidigare kräver Google att alla valannonser som visas i den region som annonsinnehållet gäller innehåller en upplysning om vem som finansierar annonsen. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt en Finansierad av-upplysning baserat på den information som lämnades under verifieringsprocessen.

För att ge användare insyn publicerar Google en insynsrapport om politisk annonsering och ett bibliotek med politiska annonser. Med de nya visningsalternativen innehåller insynsrapporten för närvarande bara annonser som omfattas av valannonspolicyn i regionen där de visas och som visas av verifierade valannonsörer. Till exempel innehåller rapporten valannonser för EU som visas i EU av en verifierad valannonsör i EU. Valannonser för USA som visas av en verifierad valannonsör i EU ingår däremot inte i rapporten.

Ändringar av regionala begränsningar för valannonser och annonser om politiska frågor i Kanada

I maj 2022 uppdateras regionala begränsningar för valannonser och annonser om politiska frågor i Kanada enligt följande:

Denna policy gäller inte annonser från kanadensiska nyhetsorganisationer som marknadsför sin nyhetsbevakning av ett val.  Denna policy gäller inte annonser som syftar till att sprida folkhälsoinformation i samband med covid-19 eller information om valprocesser från officiella federala ministerier, departement eller myndigheter (till exempel annonser om samhällsengagemang som publiceras av Elections Canada).

Överträdelser av Googles policy för politiskt innehåll leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom dessa uppdateringar av policyer och annonsvisning. Avgör om någon av dina annonser omfattas av den uppdaterade policyn, däribland annonser om produkter, tjänster eller nyheter vars innehåll omfattas av Googles valannonspolicyer. Tänk i så fall på att slutföra verifiering för valannonser<${election_ads}> eller ta bort sådana annonser före maj 2022.

 

(Upplagt i maj 2022)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny