Politiska satura politikas atjauninājumi (2022. gada maijs)

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Šis paziņojums atspoguļo politiskā satura politikas izmaiņu žurnāla atjauninājumu, kas publicēts 2021. gada 2. decembrī.   

Vēlēšanu reklāmu izņēmumu atcelšana

Google Ads politiska satura politika tiks atjaunota, lai noteiktu reģionu vēlēšanu reklāmu politikās atceltu esošos produktu, pakalpojumu un ziņu satura izņēmumus. Šī atjauninājuma piemērošana sāksies 2022. gada maijā. Amerikas Savienoto Valstu, Apvienotās Karalistes, Austrālijas, Brazīlijas, Eiropas Savienības, Indijas, Izraēlas, Jaunzēlandes un Taivānas vēlēšanu reklāmu politikas tiks atjauninātas, lai noņemtu tālāk norādīto izņēmumu.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par politiskajām partijām, kandidātiem vai pašlaik ievēlētajām amatpersonām.

Turklāt 2022. gada maijā tiks atjaunināta Indijas vēlēšanu reklāmu politika, iekļaujot tajā tālāk norādīto formulējumu.

Iepriekšējie sertifikāti nav nepieciešami reklāmām, ko rāda nepolitiskas struktūras, kas reklamē politiskas preces, piemēram, t-kreklus, vai reklāmām, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto ziņu saturu.

Līdz ar šiem politikas atjauninājumiem uz reklāmdevējiem, kuri vēlēsies reklamēt produktus, pakalpojumus un ziņas ar reklāmu saturu, kas ietilpst Google vēlēšanu reklāmu politikas tvērumā, attieksies visas politikas prasības, tostarp prasība par pieteikšanos vēlēšanu reklāmu verifikācijai, lai varētu rādīt šīs reklāmas.

Jaunas vēlēšanu reklāmu rādīšanas iespējas

Sākot ar 2022. gada maiju, līdz ar vēlēšanu reklāmu izņēmumu atcelšanu mēs paplašināsim arī vēlēšanu reklāmu rādīšanas iespējas.  

Pašlaik vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai tajā reģionā, uz kuru attiecas reklāmu saturs (piem., ES vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Eiropas Savienībā; ASV vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Amerikas Savienotajās Valstīs).  

Pēc šīm izmaiņām vēlēšanu reklāmas var būt piemērotas rādīšanai gan reģionā, uz kuru attiecas reklāmu saturs, gan ārpus tā (piem., ES vēlēšanu reklāmas var būt piemērotas rādīšanai ES un ASV), ievērojot tālāk norādītās politikas prasības.

Lai rādītu vēlēšanu reklāmas reģionā, uz kuru attiecas reklāmu saturs, reklāmdevējam ir jābūt verificētam saskaņā ar šī reģiona vēlēšanu reklāmu verifikācijas procesu. Piemēram, reklāmdevējam ir jāveic Austrālijas vēlēšanu reklāmu verifikācijas process, lai Austrālijā rādītu Austrālijas vēlēšanu reklāmas.  

Lai rādītu vēlēšanu reklāmas ārpus reģiona, uz kuru attiecas reklāmu saturs, reklāmdevējam ir jābūt verificētam saskaņā ar tā reģiona vēlēšanu reklāmu verifikācijas vai reklāmdevēja identitātes verifikācijas procesu, kurā reklāmdevējs atrodas.  Piemēram, Apvienotajā Karalistē reģistrētam reklāmdevējam ir jāveic Apvienotās Karalistes verifikācijas process, lai rādītu Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas jebkurā reģionā ārpus Jaunzēlandes.

Informācijas atklāšanas norādes vēlēšanu reklāmās un politisko reklāmu pārredzamības atskaite

Ņemot vērā vēlēšanu reklāmu rādīšanas izmaiņas, mēs atjaunināsim to reklāmu tvērumu, uz kurām attiecas informācijas “Apmaksā” atklāšana, un kuras ir iekļautas politisko reklāmu pārredzamības atskaitē.   Šeit varat uzzināt vairāk par politisko reklāmu pārredzamības atskaiti.

Saskaņā ar jaunajām reklāmu rādīšanas opcijām visās piemērota formāta vēlēšanu reklāmās, kuras rāda verificēti vēlēšanu reklāmdevēji reģionos, kur ir nepieciešama vēlēšanu reklāmu verifikācija, būs ietverta informācijas “Apmaksā” atklāšanas norāde. Piemēram, ES vēlēšanu reklāmās, kas tiek rādītas ASV, būs ietverta informācijas “Apmaksā” atklāšanas norāde. Google arī turpmāk pieprasīs, lai visās vēlēšanu reklāmās, kas tiek rādītas reģionā, uz kuru attiecas reklāmu saturs, būtu ietverta informācijas atklāšanas norāde par to, kurš ir apmaksājis reklāmu. Lielākajai daļai reklāmu formātu Google arī turpmāk automātiski ģenerēs informācijas “Apmaksā” atklāšanas norādi, izmantojot verifikācijas procesā sniegto informāciju.

Lai lietotājiem nodrošinātu pārredzamību, Google arī turpmāk publicēs politisko reklāmu pārredzamības atskaiti un politisko reklāmu bibliotēku. Saskaņā ar jaunajām reklāmu rādīšanas opcijām pārskatā pašlaik tiks iekļautas tikai tās reklāmas, uz kurām attiecas vēlēšanu reklāmu politika reģionā, kurā tās tiek rādītas, un kuras pārvalda verificēti vēlēšanu reklāmdevēji. Piemēram, pārskatā tiks iekļautas ES vēlēšanu reklāmas, kuras pārvalda verificēts ES vēlēšanu reklāmdevējs un kuras tiek rādītas Eiropas Savienībā. ASV vēlēšanu reklāmas, kuras rāda verificēts ES vēlēšanu reklāmdevējs un kuras tiek rādītas Eiropas Savienībā, netiks iekļautas.

Reģionālo ierobežojumu izmaiņas attiecībā uz vēlēšanu reklāmām un reklāmām par sabiedriskajām problēmām Kanādā

2022. gada maijā reģionālie ierobežojumi vēlēšanu reklāmām un reklāmām par sabiedriskajām problēmām Kanādā tiks atjaunināti, kā norādīts tālāk.

Šī politika neattiecas uz reklāmām, ko rāda Kanādas ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām.  Šī politika arī neietver reklāmas, kurās tiek reklamētas ar sabiedrības veselību saistītas vadlīnijas par Covid-19 vai informācija par vēlēšanu procesiem un kuras rāda oficiālās federālās valdības ministrijas, departamenti vai aģentūras (piemēram, sabiedriskās līdzdalības reklāmas, ko rāda organizācija “Elections Canada”).

Google politiskā satura politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks uzreiz apturēta bez iepriekšēja aizrādījuma. Aizrādījums tiks nosūtīts vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas.

Lūdzu, pārskatiet šos politiku un reklāmu rādīšanas atjauninājumus. Nosakiet, vai uz kādu no jūsu reklāmām attiecas atjauninātā politika, tostarp uz produktu, pakalpojumu vai ziņu reklāmām, kuru saturs atbilst Google vēlēšanu reklāmu politikām, un, ja attiecas, noteikti veiciet vēlēšanu reklāmu verifikāciju (ja piemērojams) vai noņemiet attiecīgās reklāmas līdz 2022. gada maijam.

 

Publicēts 2022. gada maijā

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne