Bekreftelse av forretningsvirksomhet

Bekreftelse av forretningsvirksomhet

Som en del av Googles program for annonsørbekreftelse kan vi be deg om å bekrefte informasjon om forretningsvirksomheten din. Dette kan inkludere bedriftsinformasjon som 

  1. forretningsmodell (f.eks. samarbeidspartner, autorisert forhandler, direkteleverandør av varer/tjenester)
  2. bedriftens registreringsinformasjon
  3. produktene/tjenestene som tilbys
  4. forretningspraksis
  5. hvilket forhold bedriften har til annonserte merkevarer eller tredjeparter (hvis det er aktuelt)

Personen som er ansvarlig for å fullføre bekreftelsen, bør være en kontoadministrator som er godt kjent med forretningsvirksomheten og praksisene for annonsering i den aktuelle Google Ads-kontoen.

Ut fra svarene du gir oss i undersøkelsen, kan du bli bedt om å oppgi dokumentasjon for å sluttføre bekreftelsesprosessen. Vi bruker denne dokumentasjonen som kontekst og for å bekrefte opplysningene du oppgir i undersøkelsen. 

Annonsører som har fått kontoene sine sperret på grunn av brudd på retningslinjene for Google Ads, kan også måtte gjennomføre denne bekreftelsen som en del av den påfølgende anke- og reaktiveringsprosessen. I slike tilfeller forblir annonsørenes kontoer sperret frem til bekreftelsesprogrammet er fullført.

Årsaker til at forretningsvirksomhet ikke kan bekreftes

Annonsører får 30 dager på seg til å fullføre bekreftelsen av forretningsvirksomhet og alle andre bekreftelser som måtte være påkrevd i henhold til programmet for annonsørbekreftelse (hvis det er aktuelt). Hvis kravene til bekreftelse av forretningsvirksomhet ikke innfris, fører det til at den aktuelle kontoen settes på pause. Vær oppmerksom på at annonsørkontoer bare settes på pause dersom annonsørene ikke innfrir kravene innen den 30. dagen. Følgende fører til at kontoer settes på pause:

 Skjemaet for bekreftelse av forretningsvirksomhet blir ikke fylt ut og sendt inn innen fristen.

 Det sendes inn ufullstendig informasjon til bekreftelsesprogrammet.

Etter å ha evaluert informasjonen som sendes inn ved bekreftelse av forretningsvirksomhet, kan Google i tillegg konkludere med at bedriftens praksis, virksomhet eller forretningsmodell er utydelig. Dette kan ha flere årsaker, blant annet disse:

 Det blir sendt inn unøyaktig eller inkonsekvent informasjon til bekreftelsesprogrammet.

 Det finnes ubekreftede relasjoner med tredjeparter eller annonserte merkevarer (der dette er aktuelt).

 Det er uklart hvilken bedrift som er sluttleverandør av produktene eller tjenestene som markedsføres.

 Det sendes inn ugyldig, irrelevant eller utilstrekkelig dokumentasjon.

I noen tilfeller kan vi sette annonsørers kontoer på pause rett etter at bekreftelsesprogrammet er startet. Dette innebærer at annonsene til disse annonsørene ikke blir vist før bekreftelsesprogrammet er gjennomført. Her kan du se mulige årsaker til at kontoer settes på pause når annonsørbekreftelsen starter.

Merk: Annonsører må tydeliggjøre og bekrefte hvem som leverer produktene og tjenestene de markedsfører, ved å oppgi klare og nøyaktige svar i bekreftelsesskjemaet. Hvis du oppga at nettstedet som var forhåndsutfylt i bekreftelsesskjemaet ditt, ikke er tilknyttet kunde-ID-en din, må du sørge for at du oppgir en alternativ nettadresse, at nettadressen er gyldig, og at den vises i Google Ads-kontoen din. Du må sørge for at informasjonen i skjemaet stemmer med den du har oppgitt i Google Ads-kontoen din.

Du kan oppgi disse opplysningene for å underbygge forholdet du har til annonserte merkevarer og bedrifter: unike identifikatorer, nettsteder hvor dette bekreftes, kontaktinformasjon for personer ansatt hos de aktuelle tredjepartene eller annen dokumentasjon (f.eks. en avtale, en kontrakt eller et dokument skrevet på den aktuelle bedriftens brevpapir, hvor forretningsforholdet mellom tredjeparten eller merkevareeieren forklares).

Du må innfri alle kravene i programmet for annonsørbekreftelse før du kan fortsette å vise annonser fra kontoen din.  Annonsører skal ikke opprette nye kontoer underveis i eller etter å ha blitt avvist i bekreftelsesprosessen, siden slike kontoer også kan bli satt på pause.

Feilsøkingstrinn
  1. Hvis du ikke kan fullføre eller ikke består bekreftelsen, blir Google Ads-kontoen din satt på pause. Vær oppmerksom på at annonsørkontoer bare settes på pause dersom annonsørene ikke innfrir kravene innen den 30. dagen.
  2. Du kan sende inn skjemaet på nytt for å fullføre bekreftelsen. Sørg for at du oppgir all informasjonen som etterspørres i skjemaet. Vi gjennomgår de fleste skjemaer innen 5–7 virkedager, men det kan ta lengre tid hvis det trengs en mer omfattende evaluering.
  3. Hvis du mener at vi har gjort en feil, kan du kontakte oss
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067