Cập nhật Chính sách về nội dung nguy hiểm và mang tính xúc phạm (tháng 6 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 6, Google sẽ cập nhật phần Nội dung không phù hợp trong Chính sách về nội dung nguy hiểm và mang tính xúc phạm để áp dụng biện pháp thực thi đối với việc quảng cáo các sản phẩm làm sáng da, trong đó ngầm đề cao một màu da này hơn màu da khác. Những sản phẩm này sẽ bị cấm quảng cáo theo hướng dẫn thực thi.

Vui lòng xem lại nội dung cập nhật chính sách này để xác định xem bạn có quảng cáo nào thuộc phạm vi chi phối của chính sách này hay không. Nếu có, hãy xoá những quảng cáo đó trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

(Đăng vào tháng 5 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính