Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 3 năm 2022)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Lithuania. Chúng tôi sẽ bắt đầu cho phép các nhà tổ chức được nhà nước cấp phép quảng cáo xổ số. 

 

Lithuania

Sản phẩm

Được phép?

Thông tin chi tiết

Cờ bạc trực tuyến

Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép các quảng cáo quảng bá dịch vụ cờ bạc trực tuyến sau đây của các tổ chức nhà nước:

  • Xổ số

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

Nội dung có liên quan đến cờ bạc

Không được phép

Google không cho phép nội dung có liên quan đến cờ bạc sau đây:

  • Sòng bạc thực
 

(Đăng vào tháng 3 năm 2022)


 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067