Pobídky k sociální interakci

Aktualizovali jsme pravidla pro reklamy. Pravidla nyní nepovolují reklamy, které vedou uživatele ke kliknutí na tlačítko Google +1. Povoleny nejsou ani reklamy, které výměnou za kliknutí na tlačítko +1 naznačují nebo přímo propagují nabídky, ceny, peníze, peněžní ekvivalenty, služby či zvláštní nabídky. Popis zásad byl s ohledem na tyto změny aktualizován.
(Publikováno 30. března 2011.)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?