Поощрения за социално взаимодействие

Указанията на Google Ads за рекламното послание са актуализирани, така че да не допускат реклами, насочващи потребителите да кликват върху бутони +1 на Google, както и такива, които загатват или директно популяризират предложения, награди, парични средства, парични равностойности, услуги или оферти в замяна на кликвания върху +1. За да отрази тази промяна, описанието на правилата бе актуализирано.
(Публикувано на 30 март 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?