Llenguatge inadequat

La política de Google Ads sobre llenguatge inadequat s'ha actualitzat per prohibir el text de l'anunci que utilitzi la frase de crida a l'acció "feu clic al +1". En ampliar aquesta política per incloure "feu clic al +1", volem garantir una experiència d'usuari positiva per tal que els anuncis continuïn sent únics i centrats els productes i serveis que anuncien. Aquest canvi s'aplica a tots els països. La descripció de la política s'ha actualitzat per reflectir aquest canvi.
(Publicat el 30 de març de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?