Неуместен език

Правилата на Google Ads за неуместен език са актуализирани и забраняват рекламен текст, в който се използва подканващата фраза „кликнете върху +1“. С разширяването на правилата, така че да включват „кликнете върху +1“, целим да гарантираме добра практическа работа на потребителите, за да могат рекламите да запазят уникалния си облик и да бъдат насочени към рекламираните продукти и услуги. Тази промяна важи за всички държави За да я отрази, описанието на правилата бе актуализирано.
(Публикувано на 30 март 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?