Здравеопазване и лекарства

Правилата на Google Ads за здравни и фармацевтични продукти без разрешение се промениха в края на януари 2011 г. Правилата не допускат рекламирането на здравни продукти, подлежащи на регулация, които не са разрешени от регулаторни или правителствени органи. Промяната важи за всички държави. Взехме това решение, за да защитим потребителите от здравни продукти, неполучили разрешение от съответните местни правителства. За да отрази тази промяна, описанието на правилата бе актуализирано.
(Публикувано на 28 февруари 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?